ACCESATI AICI PENTRU A VIZUALIZA/DESCĂRCA noile formulare tipizate-anexe la ODG nr.700/2014
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DE REFERENT - BCPI REȘIȚA
 
 
REZULTATE -CONTESTATIE  AFERENTA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE REFERENT - BCPI REȘIȚA 
 
REZULTATE - FINALE  A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE REFERENT - BCPI REȘIȚA
 

REZULTATE - INTERVIU  A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE REFERENT - BCPI REȘIȚA

 

REZULTATE- PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE REFERENT - BCPI REȘIȚA

LISTA PERSOANELOR ADMISE SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DE REFERENT - BCPI REȘIȚA

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE AFERENTĂ CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT - BCPI REȘIȚA 

 ANUNȚ DE PARTICIPARE LA CONCURSUL  PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT - BCPI REȘIȚA 

---------------------------------------------------------------------------

 OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

  NR. 871

                                                                   

                                                                       INFORMARE 

 

 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş Severin,prin intermediul serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a celui de autorizare,prelucrează,prin mijloace automatizate şi manuale,date cu caracter personal în scopul:

 - efectuării înregistrării drepturilor,actelor,sau faptelor juridice cu privire la imobile,în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară,

 - autorizării persoanelor sau recunoaşterii autorizării persoanelor fizice şi juridice române,ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European. 

  Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza prevederilor Codului Civil,a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,ale Regulamentului de avizare,recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.700/2014,cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române,ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului,al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României,aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI 107/2010,cu modificările şi completările ulterioare.

  Furnizarea datelor, este necesară pentru prestarea,de către oficiile teritoriale,a serviciilor de cadastru şi/sau publicitate imobiliară pe care le-aţi solicitat,precum şi în vederea autorizării sau recunoaşterii autorizării persoanelor.

  Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate terţilor numai în condiţiile prevăzute de codul Civil,de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,cu respectarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

  Conform Legii nr.677/2001,beneficiaţi de dreptul de acces ,de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi,vă puteţi adresa cu o cerere scrisă,datată şi semnată la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei,în cazul în care aţi suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal,efectuată ilegal. 

 

ÎN ATENŢIA CELOR IMPLICAŢI ÎN ACŢIUNILE AFERENTE OUG35

                                           GHIDUL PRIMARULUI VERSIUNEA 4

                                           GHIDUL PERSOANELOR AUTORIZATE 

 

  EXAMEN PROMOVARE DECEMBRIE 2016LOGO PNCCF

 

  CINE SUNTEM

O.C.P.I. Caraș-Severin - ca institutie publică reprezentând A.N.C.P.I. la nivelul judetului - controlează si îndrumă toate activitătile privind:

 • cadastrul

: identificarea, înregistrarea si reprezentarea cartografică a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficială a unei evidente tehnice, economice si juridice;

  • cartea funciară

 : înscrierea actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din judet (publicitatea imobiliară); 

  • geodezia/topografia

 : măsurători terestre de referintă pe teritoriul judetului; măsurători de corpuri de proprietate; 

 • cartografia

 : arhivarea si administrarea de hărti si planuri.

 CE FACEM

 O.C.P.I. Caraș-Severin este implicat în circuitul de reconstituire si constituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si de emitere a titlurilor de proprietate în conformitate cu Legea 18/1991,Legea 1/2000 si Legea 247/2005. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU UTILIZATORII E -TERRA

 În cursul lunii august 2016, Sistemul Integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară E-TERRA se actualizează la versiunea 3. Cele mai importante modificări vizează , în special, gestionarea documentațiilor tehnice de către persoanele fizice și juridice  autorizate. Prin urmare s-a creat în partea de sus a paginii web, secțiunea INSTRUIRE E TERRA 3 în care veți regăsi o serie de materiale dedicate prezentării și instruirii fluxului de activitate aferente acestei aplicații.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016
Sep 20, 2016