Sep 16, 2020

PUBLICARE Vermes PNCCF


Category: General
Posted by: mircea.damian

Agenția Națională de Cadastru și  Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului la nivel de unitate administrativ-teritorială, în conformitate cu art.14 alin.1 și 2 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 republicata, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 21.09.2020 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice (până pe 16.11.2020 inclusiv) la Centrul Local de Informare și Promovare Turistică Vermeș, în intervalul orar 10.00-15.00 de luni până joi, precum și vineri,de la 10.00-13.00.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afişării şi sunt însoţite de documente doveditoare, care vor fi depuse la sediul Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Vermeș.

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016