Jul 8, 2022

INFORMATII VECHIME IN SPECIALITATE PFA


Category: General
Posted by: mircea.damian

Prin  prezenta  vă  informăm  că, în  conformitate  cu  prevederile  art.18 1 alin.(1), lit.a) și b) și alin.(2) din Ordonanța nr.44/2008, “ perioada în care o persoană fizică autorizată desfăşoară activităţi economice în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă constituie vechime în specialitate, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: 

    a) activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv; 

  b) este înregistrată la registrul comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii ”, iar vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată

 

 Totodată  conform  art.16 alin.(2)  din  Ordonanța nr.44/2008 în scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni ”.

De  asemenea  menționăm  că, în  vederea  îndeplinirii  condiției  stipulate  la  art. 18 1 alin.(1)  lit b) din  Ordonanța nr.44/2008, codul CAEN  principal  de  activitate  trebuie  să  fie 7112.

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016