Cerere eliberare Extras de Carte Funciara pentru Informare

Descarca - Cerere tip pentru eliberare extras cf pentru informare 

 

Cerere de Informatii

Descarca - Cerere Informatii 


Cerere pentru Consultare documente din arhiva

Descarca - Cerere tip pentru Consultare documente din arhiva 

 

Cerere pentru Identificare numar carte funciara si nr. cadastral sau topografic

Descarca - Cerere tip pentru Identificare numar carte funciara si nr. cadastral sau topografic 

 

Cerere pentru Inscriere

Descarca - Cerere tip pentru Inscriere 

 

Cerere pentru Inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara

Descarca - Cerere tip pentru Inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara 

 

Cerere pentru Solicitare aviz de incepere sau receptie a lucrarii

Descarca - Cerere tip pentru Solicitare aviz de incepere sau receptie a lucrarii 


Cerere pentru Anulare numar cadastral

Descarca - Cerere tip pentru Anulare numar cadastral 

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016
Sep 20, 2016