Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Caraș-Severin

OBIECTIVE

Deviza noastra este: "PRIVESTE IN PERSPECTIVA"

Declaratie de viziune
Evolutia democratica a Romaniei in urma Revolutiei din decembrie 1989 si necesitatile socio-economice actuale, au impus modernizarea domeniului cadastrului si publicitatii imobiliare. Astfel, o serie de acte normative au permis revenirea imobilelor din proprietatea statului, la proprietarii lor de drept, fapt ce a dus la elaborarea celui mai important document care reglementeaza activitatea si rolul in pastrarea evidentei imobilelor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Legea nr.7/1996 insotita de regulamentele de aplicare a acesteia.

 Declaratie de misiune:

Deviza "priveste in perspectiva" se potriveste ca o manusa structurii complexe pe care atat Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara cat si oficiile teritoriale la nivel local o demonstreaza prin implementarea in activitate a unor tehnologii moderne, ce au ca obiective majore cresterea nivelului de eficienta prin reducerea birocratiei, atragerea increderii populatiei in sistem si ridicarea nivelului de satisfactie a cetatenilor.

DECLARAȚIA DE ADERARE 

RAPORT ACTIVITATE 2018

ANUNTURI

Apr 24, 2017
Dec 20, 2016
Sep 20, 2016